Project ‘Architec-Tour’

Frank Gehry

Frank Gehry

Een aantal academies binnen het DKO hebben het idee opgevat om een samenwerking aan te gaan op vlak van keramiek. Via deze weg willen we de samenwerking verder uitbreiden en alle scholen de mogelijkheid geven hierin te participeren via het project ‘Architec-Tour’. Met dit project willen we netwerken en samen een verdere inhoudelijke verdieping zoeken en geven van het keramische gebeuren binnen het DKO.

;

;

;;;

;

;;

:4

Het project ‘Architec-Tour’ is tweeledig:

  • Tijdens het schooljaar 2011-2012 wordt in de ateliers gewerkt rond het thema ‘klei en architectuur.’ Dit aan de hand van een opdracht of project, bepaalde invalshoek, … bepaald door de leerkracht van het atelier. Een internationale jury zal een selectie maken van de beste werken. Deze zullen in het schooljaar 2012-2013 worden tentoongesteld. In eerste instantie per provincie, vervolgens zal met deze werken een grote kwalitatieve tentoonstelling worden opgebouwd in Vlaanderen, Nederland en Engeland. Dit door een internationale samenwerking met kunstscholen en organisaties in Nederland en Engeland.

  • Inhoudelijk zal het project tijdens het schooljaar 2011 – 2012 worden ondersteund en onderbouwd door workshops, lezingen, demonstraties in diverse scholen in elke provincie. Deze activiteiten zullen een zeer boeiende inhoudelijke aanvulling zijn op het thema ‘klei en architectuur’.

Masamichi Yoshikawa

Masamichi Yoshikawa

Op de blog projectarchitectour.wordpress.com vindt u meer informatie over het project en zullen leerlingen en leerkrachten alles kunnen volgen. Op dit forum zullen ze ook feedback kunnen geven.

Deelnemen kan als school, niet als individu, maar binnen het atelier kan er als individueel student of in groep gewerkt worden. Ook slechts de leerlingen van deelnemende scholen kunnen zich inschrijven voor lezingen, workshops, demonstraties en de selecties voor de tentoonstellingen van ‘Architec-Tour’.

Indien je als school hierin betrokken wil worden kan je dit per mail bevestigen (project.architectour@gmail.com ). Jullie worden dan verder per mail, post, flyers, affiches en blog op de hoogte gehouden.

Vriendelijke groet,

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s